Naprapati Introduktion

Naprapati är en gren inom alternativmedicinen, som har fått stor genomslagskraft i USA och Skandinavien. Den utvecklades ursprungligen ur kiropraktiken. Naprapati används för att behandla stela och smärtande leder, muskler och vävnader. En naprapat använder olika metoder för att behandla smärtorna och få kroppen att fungera som vanligt igen. Även att hitta orsakerna till besvären samt att förebygga att de uppstår igen är en viktig del av naprapatin.

En naprapatisk behandling innebär att du manuellt får behandling för olika smärttillstånd i kroppen. Naprapaten använder sina händer för att genomföra behandlingen, genom till exempel massage. Även olika former av elbehandlingar eller akupunktur kan förekomma. Förmodligen kommer du att få ett individuellt åtgärdsprogram och råd om kroppshållning, arbetsställningar, stress eller liknande, beroende på hur din situation ser ut.

Innan behandlingen påbörjas får patienten diskutera igenom situationen tillsammans med naprapaten, för att se om detta är den mest lämpade behandlingsformen. I slutändan är det naprapaten som avgör om det är lämpligt att fortsätta eller om någon annan form av behandling är nödvändig. Ibland kan det vara andra behandlingar som är mer lämpliga, ett exempel för detta kan vara benskörhet eller om du äter vissa typer av mediciner. Du kan söka en naprapat på egen hand, eller i vissa fall bli remitterad dit av en läkare.

Naprapati utgår från att dåligt fungerande leder kan ge spänningar i musklerna; både de försämrade lederna och muskelspänningarna kan leda till att man får ont. Behandlingen i sin tur går sedan ut på att få lederna att fungera som de ska, samt att minska muskelspänningarna, vilket leder till att man får mindre ont.

Naprapat är en så skyddad yrkestitel, vilket innebär att enbart de som har genomgått naprapatutbildningen samt har fått legitimation från Socialstyrelsen har rätt att kalla sig naprapater. Är du osäker kan du kontrollera hos Socialstyrelsen om naprapaten i fråga har en giltig legitimation.